1 year ago

lam bang cap 3 gia

Tại đây, ban giám khảo đã đặt ra những câu hỏi xoay quanh những đề tài thân thuộc như: cuộc thi Nét đẹp Tràng An, văn hóa liên lạc, vấn đề đồng đẳng giới, tà áo dài Việt Nam. Sau khi em Lê read more...